Olympisch Netwerk Noord-Holland, 23 april 2013

Sinds april 2013 is AD Sports Nutrition onderdeel van het Olympisch Netwerk Noord-Holland. Dit is een samenwerkingsverband tussen het NOC*NSF en Sportservice Noord-Holland. 

Het netwerk zet zich in voor versterking van sportverenigingen, het ontwikkelen van talent en de begeleiding van topsporters.


Naast talent zijn goede randvoorwaarden van essentieel belang voor het leveren van een topsportsprestatie. Het Olympisch Netwerk Noord-Holland, in samenwerking met NOC*NSF, doet er dan ook alles aan optimale randvoorwaarden te creëren waarbinnen de Noord-Hollandse talenten en topsporters kunnen excelleren in hun tak van sport. Om hiervoor te zorgen is een kwalitatief hoogwaardig netwerk opgebouwd rondom topsport en talentontwikkeling en alles wat hiermee te maken heeft. Ondersteuning wordt dus nu ook geboden door AD Sports Nutrition.

Als sporter via het Olympisch Netwerk Noord-Holland kun je je direct aanmelden bij AD Sports Nutrition of je kunt je laten aanmelden door het ONNH.