Tarieven en betaling

- De tarieven op de site zijn geldig per 1 juni 2020
- Alle prijzen op de site vermeld zijn exclusief BTW en reiskosten
- De kosten zijn opgebouwd uit directe en indirecte tijd

Betaling
Voor de geleverde diensten zal een factuur worden opgemaakt.

Bij begeleiding van meerdere sporters binnen een team zal per maand een factuur worden opgesteld. Facturen zullen vóór de 15e van de maand na het leveren van de begeleiding worden verstuurd. De betaling dient een maand na het ontvangen van de factuur te zijn voldaan.

Gemaakte kosten voor individuele consulten dienen binnen 14 dagen te worden betaald. Indien er binnen 7 dagen wordt betaald zal het sportvoedingsavies ook binnen deze week worden verstuurd.

No show tarief

Heeft u een afspraak gemaakt en bent u verhinderd, dan kunt u de afspraak tot minimaal 24 uur van tevoren nog afzeggen. Meldt u het te laat of laat u verstek gaan zonder het te melden, dan wordt de voor u geplande directe tijd bij u in rekening gebracht in eenheden van 15 minuten. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Individuele begeleiding

Bij individuele begeleiding kan er persoonlijke sportvoedingsadvies worden gegeven. De sportdiëtist houdt rekening met de doelen van de sporter, maar ook met het soort sport, trainingsschema's, leefstijl, etc. Op deze manier krijgt de sport een optimaal behandelplan en persoonlijk advies alléén gericht op hem/haar.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichting op maat wat betreft het inzetten van sportvoeding kan een hoop verhelderen en indien goed toegepast ook de prestatie verbeteren. De voorlichtingsbijeenkomsten worden per sport en leeftijdscategorie afgestemd. Een voorlichtingsbijeenkomst kan bijvoorbeeld op een avond voor de hele vereniging/club worden gegeven, of juist voor één specifiek (top)team. 

Workshops

In een workshop wordt in een kleinere groep 10-20 personen ingegaan op bijvoorbeeld gezonde en slimme voedingskeuzes. Ook kan er voor een workshop worden gekozen waarin je eigen sportdrank wordt gemaakt. 

Evaluatie voedingsbeleid

Een sportdiëtist kan naar het voedingsbeleid van een club of team kijken. 
Er wordt gekeken naar de voeding voor, tijdens en na de training. Daarnaast kan er advies worden gegeven wat betreft sportspecifieke voeding zoals sportdranken

Teambegeleiding

Volledige begeleiding van een sportteam door de sportdiëtist.

Dit is een samen te stellen pakket van bijvoorbeeld meerdere voorlichtingsbijeenkomsten, e-mail contact/individuele begeleiding en evaluatie van het voedingsbeleid