Individuele begeleiding


  • Tarieven per 1 januari 2019

  • Alle prijzen op de site vermeld zijn exclusief BTW (voor individuele begeleiding geldt geen BTW) en reiskosten.
  • De kosten zijn opgebouwd uit directe en indirecte tijd.


Individuele begeleiding:

Tijd

kosten
Intakegesprek + inclusief behandelplan en persoonlijk sportvoedingsadvies

45-60 min

€ 140,-*

Vervolgconsult face to face + mogelijkheid wegen / bepalen lichaamssamenstelling m.b.v. een Tanita BIA meter

Individueel dieetvoorschrift (naslagwerk)

Bv. 30 min consult + 30 min besteed aan dieetvoorschrift

per 15 min


per 15 min

totaal 60 min         

€ 17,50*


€ 17,50*

€ 70,00

Skypeconsult/telefonisch consult

Individueel dieetvoorschrift (naslagwerk)

per 15 min

per 15 min

€ 17,50*

€ 17,50*

E-mail consult/e-coaching

Individueel dieetvoorschrift (naslagwerk)

Per consult

per 15 min                  

€ 17,50*

€ 17,50*

E-mail consult/e-coaching

Geldig voor 2 consulten binnen een maand na voorlichtingsbijeenkomst/workshop **

Per speler

€ 17,50*

(Tijd staat voor consulttijd, prijs is totaal voor consult, adminstratie en andere indirecte tijd)
  • * Voor individuele begeleiding geldt een vrijstelling van BTW.
  • ** na twee consulten geldt het reguliere tarief voor e-mail consulten.Er is mogelijkheid voor de sporters om na een voorlichtingsbijeenkomst gebruik te maken van twee e-mail consulten. Het geven van individueel advies is hierbij beperkter dan wanneer en een intakegesprek heeft plaatsgevonden met persoonlijk sportvoedingsadvies. (Zie individuele begeleiding).

Vergoeding

Als top- of wedstrijdsporter kom je in aanmerking voor vergoeding van een deel van de behandeling. Hiervoor heb je wel een verwijsbrief van je huis- of sportarts nodig. Kijk voor meer informatie bij verwijzing/vergoeding, hier vindt je ook een verwijsbrief. 

Annulering

Heeft u een afspraak gemaakt en bent u verhinderd, dan kunt u de afspraak tot minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. Meldt u het te laat of laat u verstek zonder het te melden, dan wordt de voor u geplande directe tijd bij u in rekening gebracht in eenheden van 15 minuten. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.