Individuele begeleiding


  • Tarieven per 1 juni 2020

  • Alle prijzen op de site vermeld zijn exclusief BTW (voor individuele begeleiding geldt geen BTW) en reiskosten.
  • De kosten zijn opgebouwd uit directe en indirecte tijd.


Individuele begeleiding:

Tijd

kosten
Intake (Mogelijkheid videobellen)

Intakegesprek + inclusief behandelplan en persoonlijk sportvoedingsadvies

Sportvoedingsadviesrapport (alleen mogelijk als aanvulling bij intakegesprek)


45-75 min consult€ 140,-*


€ 70,-*

Totaal € 210,-

Vervolgconsult face to face + mogelijkheid wegen / bepalen lichaamssamenstelling m.b.v. een Tanita BIA meter

Individueel dieetvoorschrift (naslagwerk)

Bv. 30 min consult + 30 min besteed aan dieetvoorschrift

per 15 min


per 15 min

totaal 60 min         

€ 17,50*


€ 17,50*

€ 70,00*

Videobel / telefonisch consult (vervolgconsulten)

Individueel dieetvoorschrift (naslagwerk)

per 15 min

per 15 min

€ 17,50*

€ 17,50*

E-mail consult/e-coaching

Individueel dieetvoorschrift (naslagwerk)

Per consult

per 15 min                  

€ 17,50*

€ 17,50*

E-mail consult/e-coaching

Geldig voor 2 consulten binnen een maand na voorlichtingsbijeenkomst/workshop **

Per speler

€ 17,50*

No show


€ 20,00


  • * Voor individuele begeleiding geldt een vrijstelling van BTW.
  • ** na twee consulten geldt het reguliere tarief voor e-mail consulten.

(Tijd staat voor consulttijd, prijs is totaal voor consult, adminstratie en andere indirecte tijd)


Er is mogelijkheid voor de sporters om na een voorlichtingsbijeenkomst gebruik te maken van twee e-mail consulten. Het geven van individueel advies is hierbij beperkter dan wanneer en een intakegesprek heeft plaatsgevonden met persoonlijk sportvoedingsadvies. (Zie individuele begeleiding).

Vergoeding

Als top- of wedstrijdsporter kom je in aanmerking voor vergoeding van een deel van de behandeling. Hiervoor heb je wel een verwijsbrief van je huis- of sportarts nodig. Kijk voor meer informatie bij verwijzing/vergoeding, hier vindt je ook een verwijsbrief.

Ook als recreatiesporter kan je soms in aanmerking komen voor een vergoeding van een deel van de behandeling. Vraag dit na bij je verzekeraar.

Annulering

Heeft u een afspraak gemaakt en bent u verhinderd, dan kunt u de afspraak tot minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. Meldt u het te laat of laat u verstek zonder het te melden, dan wordt de voor u geplande directe tijd bij u in rekening gebracht in eenheden van 15 minuten. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.